Pharmacology and Therapeutics for Dentistry
от Frank Dowd, Barton Johnson, Angelo Mariotti


Запознайте се подробно с въздействието на различните лекарства върху грижите, които предоставяте на вашите пациенти! Седмото издание на Pharmacology and Therapeutics for Dentistry описва начините за оценка на здравето и оптимизиране на денталното лечение с оглед на лекарствата, които пациентът приема. Учебникът изследва основните фармакологични принципи, начините, по които лекарствата влияят на човешкото тяло, и възможността от неблагоприятни лекарствени взаимодействия. Независимо дали искате да научите повече за лекарствата, които даден пациент вече приема, или кои лекарства да предпишете за лечение, тази книга ще ви помогне да сведете евентуалните рискове до минимум и да предоставите възможно най-ефективната дентална грижа.


Твърди корици, седмо издание, октомври 2016 г. Цена: 232 лв.

Essentials of Dental Assisting

от Debbie S. Robinson, Doni L. Bird


Фокусиранo върху основните клинични умения и познания, необходими на един практикуващ дентален асистент, шестото издание на Essentials of Dental Assisting е идеалният учебник, който ще ви помогне да преминете натовареното обучение по специалността. С напълно обновеното си съдържание, включващо преглед на съвременните процедури и тенденции, този практичен справочник ще ви помогне да отсеете най-важната информация от сферата. Освен това благодарение на описанията на процедури, практическите упражнения, съвети и учебни инструменти читателят разполага с всичко необходимо, за да овладее най-важните умения и да започне своята успешна кариера като дентален асистент.


Меки корици, шесто издание, октомври 2016 г. Цена: 169 лв.
Harty's Endodontics in Clinical Practice

от Bun San Chong


Редакционният екип под ръководството на Bun San Chong представя научната основа, върху която стои съвременната ендодонтска практика, заедно с практически съвети относно какво, кога и как да направи клиницистът във всяка една ситуация. Учебникът е подходящ за студенти по дентална медицина и всички, желаещи да специализират или просто да разширят своите умения и познания в областта на ендодонтията. Harty’s Endodontics in Clinical Practice отразява последните клинични и научни разработки в сферата, а темите варират от диагностика и планиране на лечението до мениджмънт на млечното съзъбие, травми и връзката между ендодонтските и пародонталните и системните заболявания. Отделни глави пък дискутират контрола на инфекциите, фармакологичния напредък и управлението на болката.


Меки корици, седмо издание, септември 2016 г. Цена: 153 лв.
Oral Pathology. Clinical Pathologic Correlations

От Joseph Regezi, James Sciubba, Richard Jordan


(Орална медицина, подмяна на старо издание)


Седмото издание на Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations категоризира различните орални заболявания и състояния по вид и симптоми, за да могат клиницистите лесно да ги идентифицират и да планират лечението при често срещани орални и параорални проблеми. Оформено като атлас, изданието включва общи прегледи на патологиите, а отделните глави ги описват в детайли, допълвайки текстовото съдържание с пълноцветни клинични фотоснимки и рентгенографии. Изданието обхваща последните новости в оралната патология, както и напредъка в дигиталните технологии за образна диагностика. Томът предлага бърза и лесна справка при нужда в лабораторията, при научни изследвания или директно в денталния кабинет. Обновеното съдържание отразява актуалната информация и развитието в сферата на оралната и лицево-челюстната патология.


Твърди корици, седмо издание, февруари 2016 г. Цена: 268 лв.

   

Atlas of Complex Orthodontics

От Nanda & Uribe


(Ортодонтия, нова)

Atlas of Complex Orthodontics е революционен нов текст с последователни инструкции за третиране на най-тежките ортодонтски случаи. Над 1500 пълноцветни клинични фотоснимки, рентгенографии и илюстрации представят всяка част от лечението в това издание, оформено като атлас, от предварителната подготовка на лечението през лечебния протокол до финалните резултати. Авторите обсъждат съвременните техники за лечение на средни до тежки ортодонтски проблеми, за да сте сигурни, че сте в крак с най-новото в сферата на ортодонтията.


Твърди корици, април 2016 г. Цена: 354 лв.

Illustrated Anatomy of the Head and NeckОт Margaret Fehrenbach, Susan Herring
(Обучение, подмяна на старо издание)

Известно с първокачествените изображения и четивност, новото издание на Illustrated Anatomy of the Head and Neck отново предлага на обучаващите се дентални асистенти и хигиенисти богата колекция пълноцветни илюстрации и снимки, предоставяйки пълен поглед към анатомията в лицево-челюстната област, както и подробни дискусии на темпоромандибуларната става и ролята й за денталното здраве, анатомичната основа на локалната анестезия и пътищата на разпространение на одонтогенните инфекции. Главите са организирани по анатомични системи.

Меки корици, пето издание, декември 2011 г. Цена: 162 лв.
 

McRae's Orthopaedic Trauma and Emergency Fracture Management
От White, Mackenzie & Gray

Книгата е базирана на Pocketbook of Orthopaedics and Fractures на Ronald McRae, едно от най-успешните ръководства за обучаващите се в работата в болничните отделения по ортопедия и травматология. Позовавайки се на основните принципи на оригиналните издания, този изчерпателен наръчник обхваща всички аспекти на ортопедичната хирургия и поднася информацията по начин, който я прави лесно приложима на практика.

Меки корици, трето издание, декември 2015 г. Цена: 145 лв.

Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine
От Benjamin, Griggs, Wing & Fitz

Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine е настолната книга за студенти, преподаватели и инструктори, тъй като представя точната информация по точния начин. Изданието е обновена и преработена версия, която предоставя възможно най-актуалния и лесен за разбиране поглед върху вътрешната медицина. Изчерпателна, но не и многословна, книгата се фокусира върху основните познания, необходими на студентите и вече практикуващите специалисти.

Твърди корици, девето издание, април 2015 г. Цена: 138 лв.Kanski's Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach
От Bowling

Kanski’s Clinical Ophthalmology: A Systematic Approachе е класически специализиран текст, който представлява идеалната основа за практикуващите офталмология – както за студенти, така и за опитни специалисти. Познатият визуално динамичен и стегнат формат на писане прави съдържанието лесно за разбиране и богато на фокусирани съвети относно диагностиката и мениджмънта на офталмологични заболявания.

Твърди корици, осмо издание, май 2015 г. Цена: 462 лв.


 
Nelson Textbook of Pediatrics
От Kliegman, Stanton, St. Geme & Schor

Вече над 75 години Nelson Textbook of Pediatrics е незаменим източник на дефинитивни отговори на въпроси от всички аспекти на педиатрията. С поглед върху най-новите научни постижения, както и  съвременното изкуство на педиатричната практика, този класически справочник осигурява необходимата информация за практикуващите лекари и работещите в сферата на здравните грижи, за да могат да се справят ефективно с различните биологични, психологични и социални проблеми, с които децата и тийнейджърите в цял свят се сблъскват. Благодарение на новите глави и изчерпателните резюмета в изданието можете да сте сигурни, че ще разполагате с най-актуалната информация относно диагностиката и лечението на педиатрични заболявания съгласно най-актуалните препоръки и методологии в сферата.

Два тома, твърди корици, двадесето издание, юни 2015 г. Цена: 303 лв.